เวียดนาม : สหรัฐฯ ส่งเรือบรรทุก บ. เยือนเวียดนามครั้งแรก ในรอบ ๔๐ ปี

    111

    เมื่อ ๕ มี.ค. ๖๑ สนข.ซีเอ็นเอ็น ว่า สหรัฐฯ ส่งเรือบรรทุก บ. USS Carl Vinson พร้อมลูกเรือจำนวน ๕,๐๐๐ นาย แวะเทียบท่าที่ท่าเรือดานัง เวียดนาม เป็นครั้งแรกในรอบ ๔๐ ปี โดยจะจอด เยี่ยมท่าเรือดังกล่าว เป็นระยะเวลานาน ๔ วัน (ระหว่าง ๕ – ๘ มี.ค. ๖๑) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ทหารสหรัฐฯ กับเวียดนามผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เช่น การทำอาหาร และกิจกรรมกีฬา เป็นต้น และ จะมีการเยือนศูนย์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากฝนเหลืองด้วย ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับเวียดนาม ใกล้ชิดขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ และการที่สหรัฐฯ ส่งเรือบรรทุก บ. เยือนเวียดนามเป็นไปเพื่อส่งสัญญาณให้จีนเห็นว่า สหรัฐฯ จะรักษาอิทธิพลและบทบาทในภูมิภาคเอเชียต่อไป