เวียดนาม เสนอให้อาเซียนและจีนจัดตั้งโทรศัพท์สายด่วนช่วยแก้ปัญหาทางทะเล

80

เมื่อ ๖ มิ.ย. ๖๐ เว็บไซต์ นสพ.VietNam Net Bridge ว่า พล.ท.อาวุโส Bui Van Nam รมช.ความมั่นคงสาธารณะเวียดนาม กล่าวปราศรัยในการประชุม Shangri-La Dialogue ครั้งที่ ๑๖ ที่สิงคโปร์ ย้ำความจำเป็นสำหรับอาเซียนและจีนในการผลักดันให้แนวปฏิบัติว่าด้วยขั้นตอนการติดต่อสื่อสารกรณีเรือรบในทะเลพบกันโดยไม่ได้นัดหมาย (Code for Unplanned Encounters at Sea – CUES) เกิดผล อีกทั้ง ยังเสนอช่องทางให้ทั้งสองฝ่ายจัดตั้งโทรศัพท์สายด่วนในการแก้ปัญหาทางทะเล โดย CUES จะต้องถูกนำมาใช้กับเรือทุกลำที่แล่นอยู่ในทะเล ตอ. รวมทั้งเรือทหารและเรือของกองกำลังกึ่งทหาร นอกจากนี้ อาเซียนและจีน ควรร่วมกันจัดทำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in the South China Sea – COC) ให้แล้วเสร็จ เพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันปัญหาพิพาท ขณะเดียวกันประชาคมระหว่างประเทศควรพิจารณาจัดตั้งกลไกรวบรวมและเชื่อมโยงข้อบังคับต่างๆ ในอนุสัญญาระหว่างประเทศ และการส่งเสริมอนุสัญญาใหม่ๆ ในการสร้างแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ตลอดจนถึงกลไกร่วมในการจัดการสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นกลางทะเล